top of page

พันธมิตรของเรา

คุณ รัชนี เสียมไหม
handsonart phuket_edited.jpg

คุณ รัชนี เสียมไหม

ผู้บริหารสถาบันแฮนด์ออนอีเอฟ สาขาภูเก็ต

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท และการแข่งขันทางด้านวิชาการก็สูงมากขึ้น เด็กๆ จึงไม่ค่อยมีเวลาเล่นตามวัยเท่าที่ควร  เราสามารถเป็นส่วนหนี่งในการให้เด็กๆ มีกิจกรรมดีๆ ที่จำเป็นสำหรับเด็กในช่วงวัยที่เหมาะสมได้ และ Hands-On EF ก็ตอบโจทย์

ดร. มณฑา วิญญโสภิต
handsonart phuket_edited.jpg

ดร. มณฑา วิญญโสภิต

ผู้ก่อตั้ง รร.เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภาพัฒนา (APILS)

ดิฉันสงสัยมาตลอดชีวิตค่ะว่า ทำไมโบราณจึงกล่าวว่า “ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด” และตลอดชีวิตที่ผ่านมา แม้ยังหาคำตอบที่ชัดเจนกับคำถามนั้นไม่ได้ ก็ไม่เคยนิยมโรงเรียนที่มุ่งเน้นพัฒนาวิชาการอย่างหนักแก่เด็กปฐมวัยเลย ต่อมานายแพทย์ประเสริฐ ...

คุณ พิชญพงศ์ แก้วรัตนศรี
handsonart phuket_edited.jpg

คุณ พิชญพงศ์ แก้วรัตนศรี

ผู้บริหารแฮนด์ออนอีเอฟ สาขาหาดใหญ่ สงขลา

แรงบันดาลใจในการเปิด Hands-on EF มาจากการที่เรามีลูก จึงอยากหากิจกรรมดีๆ ให้ลูกได้ทำ และได้แบ่งปันให้กับคนรอบข้างด้วย ทักษะ EF เป็นทักษะนึงที่ค่อนข้างสำคัญในการใช้ชีวิต และในปัจจุบันเด็กค่อนข้างขาดทักษะ EF ..

คุณ ชลธิชา แพร่สิริ
handsonart phuket_edited.jpg

คุณ ชลธิชา แพร่สิริ

ผู้บริหารแฮนด์ออนอีเอฟ สาขาปัตตานี

จากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนตั้งแต่ก่อสร้าง อาคารซันไชน์ เบรน ที่ปัตตานีที่ว่า.. จะเป็นศูนย์ที่พัฒนาทักษะเด็กด้านต่างๆ สู่ความเป็นเลิศ ของ 3 จังหวัดภาคใต้ ทักษะด้านต่างๆ สู่ความเป็นเลิศนั้น ทางสายวิชาการน้องๆ เรียนเสริมกันมากมายอยู่แล้ว

คุณ ดวงใจ จันทรรัตน์
handsonart phuket_edited.jpg

คุณ ดวงใจ จันทรรัตน์

ผู้บริหารสถาบันDancing Hands Play Room

โลกทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมาก ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากต่อเด็กๆที่จะเติบโตขึ้นมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมนี้ จากที่ศึกษาจากหลายๆแหล่ง พบว่า EF ถือเป็นทักษะชีวิตที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อน้องๆอย่างมาก

คุณ สมฤทัย เพ็งเจริญ
handsonart phuket_edited.jpg

คุณ สมฤทัย เพ็งเจริญ

ผู้บริหาร รร.กวดวิชาเดอะวิทย์ติวเตอร์ (ห้องเรียนEF)

จากประสบการณ์การสอนกวดวิชาของครูปุ้มตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6 มาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ได้เห็นพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงของ นร.แต่ละคนในแต่ละช่วงเวลา ทำให้ต้องกลับมาพัฒนาการสอนของตัวเองเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ

แองเคอ 1
bottom of page