top of page

คุณ พิชญพงศ์ แก้วรัตนศรี

ผู้บริหารแฮนด์ออนอีเอฟ สาขาหาดใหญ่ สงขลา

แรงบันดาลใจในการเปิด Hand on EF มาจากการที่เรามีลูก อยากหากิจกรรมดีๆ ให้ลูกได้ทำ และได้แบ่งปันให้กับคนรอบข้างด้วย


ทักษะ EF เป็นทักษะนึงที่ค่อนข้างสำคัญในการใช้ชีวิต และในปัจจุบันเด็กค่อนข้างขาดทักษะ EF เนื่องจากการเข้ามาของวิวัฒนาการต่างๆ ทำให้เด็กเริ่มขาดทักษะด้านนี้ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็กๆ และได้ตัดสินใจเปิด Hand on EF เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะที่ดีให้กับเด็กๆ

084 654 5163

คุณ พิชญพงศ์ แก้วรัตนศรี
bottom of page