top of page
ประชุมธุรกิจ

โปรแกรมแฟรนไชส์

ขั้นตอนเพื่อเปิดสาขาแฟรนไชส์ได้ภายใน2เดือน

1.Exploration

 • สำรวจตนเองว่ามุ่งมั่นตั้งใจในการจะทำธุรกิจการศึกษา

 • นัดหมายพูดคุยเพื่อรับทราบข้อมูล

2.Contract

 • นัดหมายลงทะเบียนจองทำเล

 • นัดหมายทำสัญญาแฟรนไชส์

 • ประชุมวางแผนเปิดกิจการ

3.Training

4.Grand opening

 

 

 

The 1st & only Franchise that cares for child's EF development

 • ออกแบบตามมาตรฐานแฟรนไชส์

 • กำหนดTimeline เพื่อเปิดกิจการ

 • รับสมัครบุคลากรและจัดการอบรม

 • ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์      แฟรนไชส์

 • เปิดกิจการภายใน 2 เดือนนับจากวันเซ็นต์สัญญา

 • จัดกิจกรรมบรรยายความรู้

 • เปิดจองรอบการทดลองเรียน

 • เปิดจองรอบPre-scan

สิ่งที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับ

1.หลักสูตร

1.หลักสูตรสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (2ปีครึ่ง-3ปี)

2.หลักสูตรสำหรับเด็กวัยเรียน (3ปี-8ปี) มี 2 หลักสูตรย่อย

3.หลักสูตรสำหรับเด็กวัยรุ่น

(8-15ปี)

2.โปรแกรม

1.โปรแกรมสแกนนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพเด็ก

2.โปรแกรมฝากขายสินค้าสำหรับเด็กคุณภาพพรีเมี่ยม

3.การปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

 1. ในด้านการออกแบบห้องเรียน

2. ในด้านธุรกิจการศึกษา

3.ในด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก

4.ในด้านการส่งเสริมศักยภาพเด็ก

4.กิจกรรม

พ่อแม่พลังบวก

1. กิจกรรมเกี่ยวกับทักษะสมองEF

2. กิจกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก

3.กิจกรรมเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก

4.กิจกรรมเกี่ยวกับการแนะแนวและการให้คำปรึกษา

ได้การรับรองมาตรฐานแฟรนไชส์จากกระทรวงพาณิชย์

คุณสมบัติของผู้จะเปิดสาขาแฟรนไชส์แฮนด์ออนอีเอฟ

Business Meeting
Work meeting
Done Deal
Nursery School
Business workers talking

ตั้งใจทำธุรกิจการศึกษา

มีเงินลงทุน 1-2 ล้านบาท

( ขึ้นอยู่กับค่าตกแต่ง

และ โปรแกรมที่เลือก )

มีทำเลที่เหมาะสม

มีเวลาดูแลกิจการด้วยตนเอง

มีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก

อบรมหลักสูตรแฟรนไชส์

Contact

68 Phattanakarn 14 Phattanakarn Road

Suanluang, Bangkok, 10250

(+66)065-504-6299

 • Facebook
 • Line
 • Facebook
bottom of page