top of page
ครอบครัวสนุกสนานด้วยกัน

หลักสูตรสำหรับพ่อแม่

เป็นบริการของเราในการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการกับพ่อแม่ที่ต้องการจะเข้าใจวิธีเลี้ยงดูและพัฒนาทักษะสมองให้ลูกมีEFดี ใช้เวลาอบรม 2 วัน จะเปิดอบรมเดือนละ 2 ครั้ง

สิ่งที่พ่อแม่จะได้

  • เข้าใจตนเอง สามารถประเมินEFตนเองและพัฒนาตนเองให้มีEFดีเพื่อเป็นตัวแบบให้กับลูก

  • สามารถวิเคราะห์และประเมินพัฒนาการด้านEFของลูกๆ

  • สามารถนำไปบูรณาการและออกแบบกิจกรรมในบ้านเพื่อพัฒนา EF ลูกตามบริบทของครอบครัวได้

อบรมหลักสูตรพ่อแม่

Contact

68 Phattanakarn 14 Phattanakarn Road

Suanluang, Bangkok, 10250

(+66)065-504-6299

  • Line
  • Facebook
bottom of page