top of page

ครูต้นค้นหาตัวตน

ทำไมต้องสแกนนิ้วค้นหาศักยภาพกับครูต้นค้นหาตัวตน

ครูต้นค้นหาตัวตน

1. การวิเคราะห์ลายผิวบนนิ้วมือนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่เชื่อถือได้ในการค้นหาศักยภาพบุคคล ผลที่ได้จะแม่นยำและไม่เปลี่ยนตามอารมณ์ความรู้สึก ความสามารถในการอ่าน หรืออายุของผู้ทำ ไม่ว่าจะอ่านออกเขียนได้ หรือพิการหรือเป็นเด็กพิเศษ ขอให้มีลายนิ้วมือก็สามารถสแกนเพื่อวิเคราะห์ผลได้

2. เราเป็นนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า10ปี เรามีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทั้งเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่

3. ในเคสเด็กและวัยรุ่นเราจะวิเคราะห์ให้พ่อแม่เข้าใจตัวตนลูกจากศักยภาพตั้งแต่กำเนิด เราช่วยวางแผนการเลี้ยงดูลูกโดยการพัฒนาลูกให้มีEFดี ด้วยแนวทางการเลี้ยงดูเชิงบวก และการเสริมสร้างพ่อแม่ให้เป็นพ่อแม่พลังบวก

4. นักวิเคราะห์ของเรามีบทบาทเป็นคุณแม่และเป็นนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาด้วย ดังนั้นจึงมีความเข้าใจทั้งในมุมมองและบริบทของผู้เลี้ยงดูเด็กและในมุมมองของนักวิเคราะห์เอง

bottom of page