top of page

งานวิจัยชี้เด็กEFต่ำมีแนวโน้มก่ออาชญากรรม4เท่า

เป็นรายงานจากการประชุมEF Symposium2017 ในเรื่อง "สมองเด็กไทยรากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศ"งานวิจัยในช่วงนั้นพบเด็กไทยเกือบ 30% มีปัญหาพฤติกรรมด้านการคิดเชิงบริหาร เด็กที่EFต่ำมีแนวโน้มก่ออาชญากรรม4เท่า เหตุขาดทักษะการควบคุมตนเอง แนะระบบการสอนไม่ควรเร่งเรียนเขียนอ่าน ให้เน้นฝึกทักษะการคิด-ตัดสินใจ-กำกับตนเอง


ปัจจุบัน2022 ผ่านมา5ปีเด็กEFต่ำเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นที่มีแนวโน้มก่ออาชญากรรม4เท่า จึงไม่แปลกที่เราจะเห็นข่าวอาชญากรรมเกิดขึ้นรายวันและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณพ่อคุณแม่จะให้ความสำคัญกับการเล่นเพื่อฝึกทักษะการคิด-ตัดสินใจ-กำกับตนเอง มากกว่าการเร่งเรียนเขียนอ่านเหมือนเด็กเป็นหุ่นยนต์ที่ตั้งโปรแกรมให้ทำตาม


bottom of page