สไลด์หน้าเวป2.png
สมองชมพู.png

เกี่ยวกับเรา

สถาบันพัฒนาทักษะสมองแฮนด์ออนอีเอฟ เราฝึกทักษะสมองอีเอฟเด็กผ่านประสบการณ์การลงมือทำด้วยตนเอง(Hands-on Experiences)...

โลโก้ใหม่ติดแฟ้ม(PNG).png
EFสำเร็จไม่มีกรอบPNG.png

ทักษะสมองEF

ทักษะสมองEFคือ กระบวนการคิดขั้นสูงของ

สมองส่วนหน้าที่ทำให้บุคคลสามารถจัดการ

ความคิด อารมณ์และการกระทำให้สามารถ

เรียนรู้ ปรับตัวและกำกับตนเองให้บรรลุเป้าหมายความเร็จตามที่ตั้งใจไว้

หลักสูตร

เราพบว่าการสอนศิลปะทั่วไปกับประสบการณ์ศิลปะในหลักสูตรของเราได้ผลลัพธ์ในการพัฒนาทักษะสมองEFที่แตกต่างกัน

%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%

แฟรนไชส์

The 1st & only Franchise that

cares for child's EF development

Testimonials

“ช่วยสร้างสมาธิ ทำให้ใจเย็น สร้างเสริมจินตนาการ ทำให้ลูกทำงานเป็นระบบมากขึ้น”

“ที่นี่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ลูกสาวชอบและมีความสุขทุกครั้ง เขาจะรอคุณแม่ให้พามาค่ะ”

%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%
%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%

“ฝึกใช้นิ้วมือให้คล่อง ช่วยให้น้องจดจ่อตั้งใจและทำให้เสร็จในคลาสที่ครูสอน”

“ลูกสาวมาเรียนที่นี่แล้วกลับไปสอนเพื่อนที่บ้านได้ ลูกสามารถนิ่งและทำงานได้สำเร็จ มีผลงานกลับไปบ้านทุกครั้ง เขาภูมิใจมากค่ะ”