The 1st & only Franchise
that cares for child's
EF development

เชื่อมั่นอย่างมั่นใจกับการรับรองมาตรฐานแฟรนไชส์

จากกระทรวงพาณิชย์

FC STDชมพูมีกระทรวง.png
FC SD 2_edited.jpg

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์แฮนด์ออนอีเอฟ

สิ่งที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับ

ขั้นตอนเพื่อเปิดสาขาแฟรนไชส์ได้ภายใน2เดือน

Little Boy Jumping

1

Girl Jumping

2

Boy Jumping

3

 1. รับสิทธิ์ในการใช้ชื่อและครื่องหมายการค้า(โลโก้) หลักสูตร โปรแกรม  อบรม คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์และชุดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ

 2. รับสิทธิ์เข้าอบรมการบริหารและจัดการแฟรนไชส์Hands on EF

 3. รับสิทธิ์เข้าอบรมครูและบุคลากรทั้ง Full time และ Part time

 4. รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า พรีเมี่ยมเพื่อส่งเสริมทักษะจาก AMOS เกาหลี

 1. โบรชัวร์สถาบัน 1000แผ่น

 2. ไวนิล 2 ผืน

 3. โปสเตอร์ 2 แผ่น

 4. แผ่นสติกเกอร์ป้ายสถาบันและป้ายวิสัยทัศน์องค์กร 

 5. คู่มือหลักสูตรToddlerและหลักสูตร3-8ขวบ

 6. ผ้ากันเปื้อนครู  ผ้ากันเปื้อนเด็ก 

 7. เสื้อครู Hands on EF 

 8. Set อุปกรณ์และเครื่องมือตลอดการอบรม

 1. การออกแบบเพื่อตกแต่งสาขาให้เป็นตามแบบมาตรฐานของแฟรนไชส์

 2. โปรแกรมการจัดการบัญชีและสต็อกอุปกรณ์

 3. ช่วยเหลือในกระบวนการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานตลอดอายุสัญญา​

 4. ให้คำปรึกษา วางแผน และออกแบบการเรียนการสอนในกรณีจัดคอร์สปิดเทอม จัดค่ายและคอร์สพิเศษอื่นทั้งในและนอกสาขา

 5. ​เป็นที่ปรึกษาการเลี้ยงดูลูกเชิงบวกเพื่อพัฒนาทักษะสมองEFเด็ก สำหรับผู้ปกครองของสาขาตลอดอายุสัญญา

 6. ตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐานให้สาขาปีละ1ครั้งและให้คำปรึกษาตลอดอายุสัญญา

เปิดขั้นตอนเพื่อซื้อแฟรนไชส์

1.Exploration

1.สำรวจความต้องการของตนเองว่าต้องการสร้างธุรกิจการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะสมองEFเด็กจริงหรือไม่

2. ติดต่อเพื่อนัดหมายเข้าพูดคุย ฟังบรรยาย และเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อประกอบการตัดสินใจและนัดหมายวันลงทะเบียนจองสิทธิ์แฟรนไชส์

2.Contract

1.ลงทะเบียนจองสิทธิ์แฟรนไชส์,จองทำเลและนัดวันทำสัญญาและชำระเงินค่าแฟรนไชส์

2.ทำสัญญาแฟรนไชส์และ

ประชุมทีมเพื่อวางแผนและกำหนดTimelineเพื่อเปิดกิจการ

3.Design

1.ออกแบบพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานของแฟรนไชส์

2.จัดทำแผนธุรกิจ(Business Plan) และแผนการดำเนินงาน (Timeline)

3.ทำการตลาดจากส่วนกลางและในพื้นที่​

4.training

1.คัดเลือกบุคลากรและจัดการอบรมและนิเทศน์การสอน

 

2.ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ตามมาตรฐานของแฟรนไชส์

3.ฉลองเปิดสาขาตามแผนงาน

(Grand Opening)

5.grand opening

ฉลองเปิดสาขาแฟรนไชส์

ได้ตามแผนงานภายใน 2 เดือน

 

คุณสมบัติของผู้จะเปิดสาขา

แฟรนไชส์แฮนด์ออนอีเอฟ

ตั้งใจทำธุรกิจ
การศึกษา
มีเงินลงทุน
1-1.5 ล้านบาท
(รวมเงินทุน
หมุนเวียนและค่าตกแต่ง)
มีทำเลที่
เหมาะสม
มีเวลาดูแลกิจการ
ด้วยตนเอง
มีประสบการณ์ในการ
เลี้ยงดูเด็ก

พันธมิตรของเรา

3แบรนด์.png

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.

Registration

แบบฟอร์มสำหรับผู้สนใจแฟรนไชส์