top of page

หลักสูตรแฮนด์ออนอีเอฟ

เราฝึกทักษะสมอง EF เด็กผ่านประสบการณ์การลงมือทำศิลปะปั้นวาดประดิษฐ์ โดยเปิดสอนแนวนี้มาตั้งแต่ปี 2003 โดยเรามีแนวคิดว่า ศิลปะเป็นประสบการณ์ที่สามารถจำลองกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและเป็นกิจกรรมที่เด็กเล็กในช่วงปฐมวัยทุกคนสามารถลงมือทำด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเด็กเชื้อชาติ,เพศ,ภาษาหรือฐานะครอบครัวใดๆก็ทำศิลปะเป็นทุกคน

 

เราทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาประสบการณ์ศิลปะตามหลักสูตรของเราอย่างต่อเนื่อง เราเพิ่มเทคนิคที่หลากหลายอย่างค่อยเป็นค่อยไป ลงในหลักสูตร และเราพบว่าการสอนศิลปะทั่วไปกับประสบการณ์ศิลปะในหลักสูตรของเราได้ผลลัพธ์ในการพัฒนาทักษะสมองEFที่แตกต่างกัน

หลักสูตรของเราส่งเสริมให้เด็กๆสามารถจดจ่อใส่ใจ ยืดหยุ่นความคิด มีการคิดทบทวน มีความพยายามและอดทน ยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน รวมทั้งมีสมาธิมากขึ้น มีกล้ามเนื้อมือแข็งแรงมากขึ้น เราจึงมั่นใจว่าหลักสูตรแฮนด์ออนอีเอฟสามารถช่วยพัฒนาเด็กให้มีทักษะสมองEFดีได้

มีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากต่อการพัฒนาทักษะสมองEFของเด็ก นั่นคือ พ่อแม่หรือผู้ปกครอง  หลักสูตรของเราจึงออกแบบโปรแกรมการส่งเสริมทักษะสมองEFสำหรับพ่อแม่(ผู้ปกครอง) เพื่อให้พ่อแม่(ผู้ปกครอง)เข้าใจวิธีการพัฒนาทักษะสมอง EF เด็กและฝึกเด็กที่บ้านไปพร้อมๆกันด้วย

ทำไมต้องแฮนด์ออนอีเอฟ

Small Child with Large Glasses
Child In Speech Therapy
Art Class

การประเมินทักษะสมอง

EFก่อนและหลังจบคอร์สเรียน

เพราะกระบวนการและเทคนิคที่เป็นลิขสิทธิ์ของเราผ่านการวิจัยและพัฒนาว่าใช้ได้ผลดีในเด็กปฐมวัยในการพัฒนาทักษะสมองEF

เพราะเราเป็นแฟรนไชส์แรกและเป็น

แฟรนไชส์เดียวที่ทำเรื่องการพัฒนา

ทักษะสมองEFเด็ก

เรามีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกเชิงบวกให้พ่อแม่และผู้ปกครอง

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.

ครูแฮนด์ออนอีเอฟ
จะฝึกทักษะสมองEFเด็กได้อย่างไร

Concentrated Girl

Working Memory

ครูมีวิธีสอนแบบที่เด็ก

จำได้ง่าย เด็กทำตามได้

Twins on a Skateboard

Shift 

ครูให้โจทย์ใหม่ให้เด็กฝึกคิดและปรับเปลี่ยนวิธี

Reflection

Monitor

ครูฝึกให้เด็กสังเกต

การทำงานของตนเอง

Scouting

Focus

ครูและบรรยากาศการเรียน

ช่วยส่งเสริมให้มีสมาธิจดจ่อ

Girl Posing

Inhibitory

ครูฝึกการรอคอย

ให้เด็กยั้งคิดไตร่ตรอง

Kid Playing with Bubble

Free Trial

ให้เด็กเริ่มปรับตัว

และผู้ปกครองได้รู้จักEF

School Kids

Emotional Control

ครูสังเกตไวจึงช่วยเด็ก

ให้รู้จักจัดการอารมณ์

Kids Reading Map

Plan & Organize

ครูเป็นตัวอย่างการวางแผน

และจัดระบบให้เด็กทำตาม

Kids Painting

Hands-on 

เน้นให้ลงมือทำเอง

จนงานสำเร็จ

Girl Pointing Up

Initiation

ครูกระตุ้นให้เด็กมั่นใจ

และเริ่มลงมือทำ

Kids with Capes

Task complete

ครูกระตุ้นให้เด็กอดทนและพยายามทำจนงานสำเร็จ

Happy Boy

Boost Self-Esteem

สะสมความสำเร็จด้วย

แฟ้มสะสมผลงาน

เอกสารแจกฟรี!

Brochure2023ด้านนอก.png
Brochure2023ด้านใน.png
bottom of page